Praktijk sluit eind 2023

Per einde van dit jaar gaan wij onze fysiotherapie praktijk sluiten. We hebben meer dan 25 jaar met veel plezier gewerkt, maar nu is het tijd voor ons om met pensioen te gaan.

Wij bedanken al onze klanten voor hun vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Ronald en Marijke van Dommelen

Ter informatie

Met ingang van 2023 gaan wij geen contracten meer afsluiten met verschillende zorgverzekeraars. Met 2 zorgverzekeraars lopen de contracten (meerjarig) nog door tot eind 2023. Dit zijn Zilveren Kruis met de labels FBTO, De Friesland, Zilveren Kruis, Interpolis, Prolife en OZF. Tevens loopt het contract met CZ nog door met de labels CZ, Delta Lloyd en Ohra.

Wij tekenen geen contracten meer, omdat wij het niet eens zijn met het continu verhogen van de eisen door de zorgverzekeraars, de verhoogde eisen aan administratie, de verplichte extra bijeenkomsten in de avonden en verplichte protocollen. Daartegenover staat dat de tarieven sterk achterblijven bij de gestegen kosten. Wij kunnen nu onze volle aandacht blijven richten op uw behandeling en niet op de randzaken, die ervoor zorgen dat wij lange tijd bezig zijn met administratieve handelingen.

We tekenen wel contracten met ASR met de labels Ditzo en Amersfoortse, ONVZ en DSW met de labels DSW, Stad Holland en In Twente, omdat deze zorgverzekeraars geen extra eisen stellen aan de fysiotherapeuten.

Dit heeft wel consequenties voor u met betrekking tot het financiële gedeelte. Behalve bij bovengenoemde zorgverzekeraars kunnen wij in de meeste gevallen niet meer rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. Hierdoor sturen wij de declaratie naar u, die kunt u zelf bij de zorgverzekeraar declareren. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis krijgt u 50 tot 100% vergoed.

VGZ geeft een uitzondering voor de kosten die uit de basisverzekering gedeclareerd worden. Is de behandeling voor deze indicaties in 2022 gestart, dan kan deze in 2023 gewoon door ons gedeclareerd worden.

De verzekeraar heeft een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat uw behandeling eventueel bij een ander voortgezet kan worden. Wij zullen dan zo nodig meewerken aan een overdracht. Als uw verzekeraar in Veenendaal geen andere therapeut kan vinden op de korte termijn dan moeten zij i.v.m. zorgplicht 100% van de rekening vergoeden en dan moeten zij toestaan dat u bij ons onder behandeling blijft. Vooral met bekkenfysiotherapie kunnen er in de regio lange wachtlijsten ontstaan en voor stuit of diastase behandeling zult u anders buiten Veenendaal moeten gaan. Ook dan heeft de zorgverzekeraar een zorgplicht.

Wel een Overeenkomst Geen Overeenkomst
Zilveren Kruis Caresq
De Friesland Aevitae
Interpolis ENO
IAK Holland Zorg
FBTO Salland
Prolife ZorgDirect
OZF Menzis
CZ Azivo
Ohra Ander Zorg
Delta Lloyd VGZ
ONVZ IZZ door VGZ
DSW IZA
Stad Holland Univé
InTwente UMC
Ditzo Bewuzt
De Amersfoortse Zekur
Nationale Nederlanden Zorgzaam
Ziezo Zorg en Zekerheid
VvAA
SZVK
IZZ door CZ
Mocht uw verzekering hier niet bijstaan, laat dit ons dan weten.

Op onze site kunt u lezen over algemene fysiotherapie en bekkenfysiotherapie. Tevens kunt u nieuwsberichten vinden die wij interessant vinden op ons vakgebied.

Marijke en Ronald van Dommelen zijn in 1984 afgestudeerd aan de fysiotherapieopleiding S.A.F.A. te Amsterdam. In 1985 zijn zij naar Amerika vertrokken. Hier hebben zij gewerkt in diverse settings. In 1997 hebben zij in Veenendaal een praktijk overgenomen. Vanaf September 1998 werken zij in de praktijk naast hun woonhuis op de Veldweg.

De praktijk is bewust kleinschalig gehouden. Persoonlijke aandacht is voor ons erg belangrijk.  Wij werken samen met onder andere huisartsen, specialisten, oefentherapeuten, diëtisten, verloskundigen en seksuologen.

Vanaf september 2012 zijn wij aangesloten bij gezondheidscentrum de Zwaai, om de multidisciplinaire samenwerking nog verder te verbeteren. Dit geeft ons extra mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg aan onze patiënten op een hoog niveau te kunnen houden.

Marijke is sinds januari 2009 geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Zij behandelt klachten zoals bekkenpijn, incontinentie, bekkeninstabiliteit en andere bekkenbodemklachten. Hier leest u meer over bij bekkenfysiotherapie.

Behandeling gebeurt na telefonische afspraak. U kunt een afspraak maken na verwijzing door een huisarts of specialist. Het is ook mogelijk dat u zonder verwijzing een afspraak maakt. U dient een handdoek of badlaken mee te nemen.