Aangepaste beweegnorm

De beweegnorm is in 2017 aangepast. In dit artikel leest u de veranderingen op dit gebied.