Bekkenfysiotherapie

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut heeft na de fysiotherapieopleiding een 3-jarige opleiding in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug gevolgd.

De spieren in de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgangen en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken. De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen en bij het voorkomen van rug- en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op andere manieren uiten, bijvoorbeeld door problemen met het ophouden van de plas of de ontlasting. Ook seksuele problemen kunnen samenhangen met niet goed functionerende bekkenbodemspieren.

 

De bekkenbodemspieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen of ze worden niet op het juiste moment gebruikt. Niet iedereen is zich bewust hoe men controle kan hebben over de bekkenbodemspieren. De bekkenfysiotherapeut kan u hiermee helpen.

Klachten kunnen optreden bij zowel mannen, vrouwen als kinderen. Bij vrouwen treden de klachten vaak op tijdens en/of na de zwangerschap en rond de overgang. Ook operaties in de onderbuik kunnen tot klachten leiden.

 

De bekkenfysiotherapeut zou u kunnen helpen bij:

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting  (incontinentie).
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten.
 • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie).
 • De gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen.
 • Pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem.
 • Erectiestoornissen, als deze veroorzaakt worden door een bekkenbodemdysfunctie.
 • Fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten tijdens en na de zwangerschap.
 • Bekkenpijn door andere oorzaken.
 • Stuitpijn
 • Fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling.

Tijdens de eerste afspraak vindt er een uitgebreid vraaggesprek plaats. Na dit gesprek gaat de bekkenfysiotherapeut uitleggen wat haar voorlopige conclusies zijn. Zij gaat voorstellen welke verdere onderzoeken mogelijk zijn. Zij kan voorstellen de bekkenbodem verder te onderzoeken d.m.v. inwendig onderzoek of myofeedback. De bekkenfysiotherapeut is speciaal opgeleid om inwendig onderzoek te mogen en kunnen doen. Indien u bezwaar heeft tegen dit onderzoek, dan kunt u dit kenbaar maken. De bekkenfysiotherapeut past dan het onderzoek en behandelplan aan.

Bekkenfysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit:

 • Uitleg en adviezen, zodat u begrijpt hoe u zelf u klachten kunt beïnvloeden.
 • Oefentherapie, gericht op spiercontrole, houding en bewegen.
 • Oefenen met gebruik van de myofeedback, dit is een apparaat die spanning van de spieren kan meten. De bekkenfysiotherapeut en u kunnen op het computerscherm zien of u spieren op de juiste manier kan spannen en ontspannen.
 • Massage of triggerpointmassage. Beide kunnen gebruikt worden om gespannen spieren of pijnpunten (triggerpoints) te ontspannen.
 • Elektrotherapie, dit wordt o.a.  gebruikt bij mensen met een continue plasdrang, het helpt goed om de blaas wat rustiger te maken.

De behandeling vindt meestal plaats op verwijzing van een huisarts of specialist. U kunt echter ook zonder verwijzing een afspraak maken. U kunt ons altijd bellen of mailen of uw klacht zonder verwijzing behandeld kan worden.