Fysiotherapie

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Fysiotherapie kan een belangrijke rol spelen bij revalidatie na een ongeval.

Afhankelijk van de ernst en de oorzaak van de klachten kan therapie uw klachten doen verminderen of verdwijnen. Ook kan therapie u leren anders met uw klachten om te gaan.

Een fysiotherapeut kan een behandeling starten op voorschrift van een huisarts of specialist. Vanaf 1 januari 2006 is er geen verwijzing meer nodig om de fysiotherapeut te bezoeken.

Voor de eerste afspraak plannen wij 40 minuten. Bij de eerste afspraak beginnen wij met een vraaggesprek om alle factoren die mogelijk de problemen beïnvloeden te analyseren. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut zal alle gegevens met u bespreken en u zoveel mogelijk uitleggen over zijn/haar conclusies. Daarna zal de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Wij werken veel met oefentherapie, massage, adviseren en informeren. Wij doen dit continue één op één met de patiënt. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht. Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

  • Pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten.
  • Zwelling van gewrichten.
  • Krachtsvermindering.
  • Bewegingsbeperking.
  • Stijfheid.
  • Evenwichtsstoornissen.
  • Vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering t.g.v. een andere onderliggende aandoening.
  • Ademhalingsproblemen (bv hyperventilatie, benauwdheid).
  • Spanningsgerelateerde klachten.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie van het KNGF. Marijke en Ronald van Dommelen zijn beiden ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF.