Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is in deze coronatijd zeer belangrijk. Voor het eerst werd hier bij de persconferentie melding van gemaakt. We hopen dat dit nog sterker wordt benadrukt en vooral wat een gezonde leefstijl inhoudt.