Urineverlies (2 en 3)

Nog 2 artikels over urineverlies.  Het komt ook voor bij  1 op de 5 mannen.

Het 2e artikel geeft aan waarom je niet mag streepjes plassen. Dit werd vroeger vaak gedaan.